A tárgyi eszköz gazdálkodás vizsgálata a Kepton Kft. multinacionális vállalat példáján keresztül

Móricz Andrea A tárgyi eszköz gazdálkodás vizsgálata a Kepton Kft. multinacionális vállalat példáján keresztül. Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg.

[img] PDF
móricz_andrea_2016jan_titkos.pdf
Hozzáférés joga: Csak az archívum karbantartója nyithatja meg (titkosított dolgozat - engedéllyel) until 2100.

Download (4088Kb)

Absztrakt (kivonat)

Dolgozatom témája a tárgyi eszközökkel való gazdálkodás, melyet egy szombathelyi multinacionális vállalat példáján keresztül vizsgáltam. A témaválasztás célja, hogy a termelő vállalatok nélkülözhetetlen erőforrásaként megjelenő tárgyi eszközök elszámolásával, beszerzési folyamatával, gazdálkodásával kapcsolatos elméleti ismereteimet a gyakorlatban is szemléltessem és következtetéseket tudjak megfogalmazni. A vizsgálat során több szempont figyelembevételével elemeztem a Kepton Kft. tárgyi eszközeit. A szakdolgozat első felében a cég bemutatása, tevékenységi körének és szervezeti felépítésének ismertetése és az elméleti alapok tisztázása került előtérbe. Majd kitértem a vállalat tárgyi eszközeihez kapcsolódó értékelési, leltározási, selejtezési és értékesítési sajátosságokra. Az eszközök beruházási folyamatát egy fiktív példa bemutatásával szemléltettem. Megállapítottam, hogy a megvalósuló eszközbeszerzéseknél nagy hangsúlyt kapnak az előzetes kalkuláció során elkészített elemzések, melyek lehetővé teszik az eszközök megtérülési idejének meghatározását. Véleményem szerint nem elegendő az előzetes elemzés, hanem szükség van folyamatos nyomon követésre és utólagos kalkulációkra is, mely a cégnél megfelelően működik. Fő témakörként az eszközgazdálkodás jelenik meg a dolgozatban. Az eszközök számszerűsítésére nemcsak a Kepton Kft. adatait használtam fel, hanem egy versenytárs adataival is összehasonlítottam. Az elemzés eredményeként megállapítható, hogy a vizsgált vállalat a versenytársához képest kiemelkedő szerepet tölt be az elektronikai alkatrészeket gyártó cégek piacán. Megvizsgáltam a vállatok tárgyi eszközeit összetétel, használhatóság és elhasználódás szempontjából. Elemeztem az eszközök megújítási és utánpótlási mutatóit, hatékonyságukat, forgási sebességüket végül az eszközfedezettséget. Összefoglalva arra a következtetésre jutottam, hogy mindkét társaság nyereségesen gazdálkodik, eszközeinek összetétele megfelelő és a folyamatos megújulásra, fejlesztésre törekednek. Úgy gondolom, hogy a vizsgált cégek hosszú távon is megfelelő módon tudnak gazdálkodni tárgyi eszközeikkel. Az eszközgazdálkodás elemzésén túl megvizsgáltam azt is, hogy a vállalat a beruházásokhoz kapcsolódó költségeit milyen kedvezmények, támogatások igénybevételével tudja csökkenteni. Az elemzés során az elmúlt két gazdasági év adatait alapul véve tudtam következtetni az igénybevett és elnyert kedvezmények és támogatások összetételére és számviteli hatásaira. A Kepton Kft. számára nagy előnyt jelent ez a lehetőség, mivel a vizsgált időszakokat tekintve megállapítható, hogy eszközei közel 25 %-át támogatások és adókedvezmények révén tudta beszerezni. A cég számára pozitív hatású a külső források igénybevétele, függetlenül attól, hogy több előírásnak is meg kell felelni és folyamatos nyomon követésre is szükség van. A vállalat által a közelmúltban beszerzett nagyobb összegű projektek megvalósítása a vissza nem térítendő állami támogatások igénybevételének köszönhető, mely nagymértékben elősegíti a cég fejlődését. Multinacionális vállalatról lévén szó megjelennek a nemzetközi és a magyar számviteli szabályok közötti különbségek, nehézségek. Az eltérések a két szabályrendszer között a tárgyi eszközök esetében is jelen vannak, melyek nehezítik a nyilvántartást és többletmunkát jelentenek a számviteli elszámolásoknál. 2016. január 1-jétől a számviteli törvény igazodása a nemzetközi standardokhoz megkönnyíti a multinacionális vállalatok, így a Kepton Kft. adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségét is. Véleményem szerint ez előnyt jelent a cégnek, ezáltal a tárgyi eszközök nyilvántartása és kezelése is egyszerűbbé válik. A vizsgált vállalat tárgyi eszközeinek elemzése során széles körű ismereteket szereztem a témakörben. Ennek köszönhetően az elméleti alapokat kibővítve a gyakorlati példákon keresztül következtetni tudtam arra, hogy a tárgyi eszközökkel való gazdálkodás és a rendelkezésre álló lehetőségek kihasználása hozzájárul a cég folyamatos fejlődéséhez.

Intézmény

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kar

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg

Tanszék

Közszolgálati Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

NEM RÉSZLETEZETT

Szak

pénzügy és számvitel

Belső konzulens(ek)

Belső konzulens neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Simonné Romsics Erikaszámviteli mestertanárromsics.erika@pszfz.bgf.hu

Mű típusa: diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT)
Kulcsszavak: Kepton Kft. (Vas), beruházás, számviteli értékelés (a vagyoni, pü.-i és jövedelmi helyzet bemutatására), eszközgazdálkodás, EU támogatás - EU pályázat, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (= IFRS), multinacionális vállalat, Szombathely (Vas)
Felhasználói azonosító szám (ID): Szabó G. Tibor
Dátum: 2016. Jan. 04. 15:39
Utolsó módosítás: 2016. Ápr. 12. 09:27

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet