CASH FLOW TERVEZÉS A METRO KERESKEDELMI KFT-NÉL

Ködmön András Gábor CASH FLOW TERVEZÉS A METRO KERESKEDELMI KFT-NÉL. Pénzügyi és Számviteli Kar.

[img] PDF
Ködmön András - Cash Flow tervezés a Metro Kereskedelmi Kft-nél.pdf
Hozzáférés joga: Csak az archívum karbantartója nyithatja meg (titkosított dolgozat - engedéllyel) until 2021. Május 19..

Download (2309Kb)
[img] Kép (JPEG)
Titkositas.jpg
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett főiskolai IP címekről nyitható meg

Download (4Mb)
[img] PDF
Nyilatkozat-sajat-munkarol_Ködmön_András.pdf
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett főiskolai IP címekről nyitható meg

Download (221Kb)

Absztrakt (kivonat)

A szakdolgozatban bemutattam a METRO Kereskedelmi Kft. cash flow riportjának felépítését és tervezési folyamatát. Mint az előszóban is rámutattam, ez egy új szemléletmód és egy új tervezési megközelítés a vállalkozás életében. A dolgozatom első részében áttekintettem a tervezés fogalmát, célját és időhorizontjait. A vállalkozások túlnyomó többsége egy egyre dinamikusabban és gyorsabban változó társadalmi és gazdasági közegben próbál profitra szert tenni. Sikeres működésük egyik nélkülözhetetlen feltétele, hogy menedzsment folyamataikba a tervezést, a stratégiaalkotást szervesen beépítsék. A stratégiaalkotás a tervezés legtágabb időhorizontját öleli fel, amely víziók és stratégiai célok formájában jelöli ki a vállalkozási tevékenység jövőbeni irányát. Ezeket a stratégiai célokat bontják le elemeire a taktikai (középtávú) és az operatív (rövid távú) tervezés folyamata során. A rövid távú tervezés részei az eredmény-, mérleg- és cash flow terv, természetesen más operatív résztervek mellett. A következő két fejezetben röviden bemutattam a METRO Kereskedelmi Kft. történetét, tevékenységét és a rövid távú tervezés főbb elemeit a vállalkozásnál. A METRO meghatározó piaci szereplő a napi fogyasztási cikkek piacán, azon belül is a nagykereskedelmi szegmensben. Tevékenységének fókuszában az üzleti partnerek felé történő értékesítés áll, azon belül is kiemelten kezeli a HoReCa (szállásadók, éttermek és kantinok) vevőcsoportot. A tervezés egy központosított, a vállalatcsoport által meghatározott ütemezésű és részletezettségű folyamat, amelynek keretében a rövid távú tervezés (forecast) követelményei is definiálva vannak. A rövid távú tervezés magában foglal az üzleti év hátralévő részére egy eredmény-, egy mérleg- és egy cash flow tervet, valamint meghatározott vállalati teljesítménymutatók összességét. A tervezés alapja egy árbevétel terv, mely az üzleti év kezdetén egy bottom-up tervezéssel áll össze. Ennek során a vállalat kompetens szervezeti egységei megbecsülik a növekedési potenciálokat a különböző vevőcsoportok körében. Erre a konszenzusos árbevétel tervre épül rá maga az eredményterv. A teljes árrés és a közvetlen költség arányosan változnak a tervezett árbevétellel, míg a fix költséget bázis alapon tervezik. A mérlegterv sorainak nagy része mérleg eljárás segítségével kerül be a tervbe, míg a cash flow-t is jelentősen befolyásoló tételeket nagymértékben meghatározza az árbevétel nagysága. A METRO-nál alkalmazott cash flow riport és annak tervezése az utolsó fejezetben került kifejtésre. A cash flow riport a hagyományos hármas tagolás szerint épül fel: működési, beruházási és pénzügyi cash flow, valamint a vállalatcsoport a működési cash flow-t két részre bontja, elkülönítve az operatív működési cash flow-t az egyéb működési cash flow elemektől. Az operatív működési cash flow fő mozgatója a nettó forgótőke, ami a készletek, vevő követelések és szállítói kötelezettségek állományváltozásából áll össze. Mindhárom tétel együtt mozog az árbevétel változásával, de amíg a vevőkövetelések változására leginkább a kiszállítási forgalom változása hat, addig a készletek és a szállítók változását a beszerzési értéken számított áruátvétel befolyásolja. Szintén a működési cash flow részei a bérszámfejtéshez kapcsolódó kötelezettségek, valamint az aktív és passzív bevétel- és költségelhatárolások. A beruházási cash flow egy részletes, projekt szintű beruházási tervből épül fel. A beruházási büdzsék felelősei bontják le az éves beruházási kereteket a területi sajátosságokat figyelembe véve. A pénzügyi cash flow a METRO-nál két fő tételből tevődik össze: a METRO Finance-szel szembeni követelésből és az itt lekötött pénzeszközök kamataiból. A fentiekben összefoglaltak alapján áll fel a részletes cash flow terv a METRO Magyarországnál. A folyamat és a szemléletmód még meglehetősen új a vállalkozás életében, ezért folyamatosan törekednek a tervezés pontosítására, a módszerek tökéletesítésére.

Magyar cím

CASH FLOW TERVEZÉS A METRO KERESKEDELMI KFT-NÉL

Angol cím

Cash Flow forecasting process at METRO Cash & Carry Hungary

Intézmény

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kar

Pénzügyi és Számviteli Kar

Tanszék

Számvitel Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

NEM RÉSZLETEZETT

Szak

Controlling szakközgazdász

Belső konzulens(ek)

Belső konzulens neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Dr. Pucsek Józseffőiskolai docenspucsek.Jozsef@uni-bge.hu

Mű típusa: záródolgozat
Kulcsszavak: cash flow, cash flow terv, Tervezés
Felhasználói azonosító szám (ID): Ködmön András
Dátum: 2016. Máj. 19. 14:27
Utolsó módosítás: 2016. Máj. 19. 14:27

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet