Településfejlesztés Európai Uniós programokkal Gellénházán a 2014-2020-as programozási időszakában

Juni Kitti Településfejlesztés Európai Uniós programokkal Gellénházán a 2014-2020-as programozási időszakában. Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg.

[img] PDF
juni_kitti_2016jún.pdf
Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett főiskolai IP címekről nyitható meg

Download (1743Kb)

Absztrakt (kivonat)

Záródolgozatomban a gyakorlati beszámolón túl az Európai Unió támogatási rendszere, Gellénháza fejlesztési koncepciója, egy sikeresen lezárult energetikai korszerűsítés, valamint kérdőív kiértékelés szerepel. A kötelező, 14 hetes gyakorlatomat Gellénházán, a község önkormányzatánál teljesítettem, ami idő alatt betekintést nyerhettem az önkormányzat döntési, pénzügyi rendszerébe, valamint gazdasági folyamataiba. Gellénháza 2015-ben és 2016-ban két nagy horderejű, 100% intenzitású, vissza nem térítendő támogatást is elnyert. A faluban az 1956-ban és 1960-ban létesült iskola és óvoda épületein energetikai korszerűsítés történt 2015 végén, 2016-ban pedig szennyvíztisztító-telep és hálózat rekonstrukció fog megvalósulni. Ezek ismeretében határoztam meg dolgozatom témáját, melynek gerincét az Európai Uniós támogatások adják. Dolgozatomban kifejtésre kerül a 2004-2006-os és a 2007-2013-as időszak, vagyis az I. Nemzeti Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Fejlesztési Terv eredményei, tanulsága, és összehasonlítása a 2014-2020-as időszakkal. Ezen túl a hazai és uniós stratégiai célkitűzések, az operatív programok, azok forrásallokációja, illetve az Új Széchenyi Terv kerül kielemezésre a dolgozatban. Gellénháza példáján keresztül mutatom be a településfejlesztést. Gellénháza fejlesztési terve 6 fő pont mentén tartalmazza a 2020-ig megvalósításra váró célkitűzéseket. A térségi idősek otthona (750 000-e Ft), a település iparának, iparterületeinek fejlesztése (604 000-e Ft), az energetikai korszerűsítés és megújuló energia felhasználás (306 000-e Ft) a legnagyobb beruházások közé tartozik. Az összesen 2 030 000 000 Ft-os fejlesztési koncepció Gellénháza községnek lehetőséget teremt a folyamatos fejlődésére, illetve az itt élők számára élhető környezetet biztosít. A KEOP-2015-5.7.0 „Dr. Papp Simon Általános Iskola és Gellénháza Óvoda épületeinek energetikai korszerűsítése” egy lezárult, sikeresen megvalósult projekt Gellénházán. A Környezet és Energia Operatív Program fejlesztései megalapozzák és elősegítik Magyarország gazdasági versenyképességének erősödését és társadalmi jólétének növekedését. A két érintett épületen – kisebb újításokon kívül – nem történt fejlesztés az iskola estében 1956, az óvodát tekintve pedig 1960 óta. A projekt megvalósításával a cél, hogy Gellénháza község hozzájáruljon az Európai Parlament és a Tanács irányelveiben meghatározott országos energia megtakarítási értékekhez, továbbá a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiában megfogalmazott célokhoz. A pályázat révén közel 150 millió forintból az iskola és az óvoda épületeinek teljes külső energetikai korszerűsítése megvalósulhatott. A dolgozatban továbbá a környezetszennyezés, mint a projekthez kapcsolódó probléma került kielemezésre. Gellénháza az energiahatékonyság fokozása érdekében valósította meg a korszerűsítést. Záródolgozatomban a gellénházi lakosságot megkérdező felmérés kiértékelése is szerepel. Az összeállított kérdőív célja a lakók elégedettségének és a jövőbeni fejlesztésekről való elképzeléseinek a feltérképezése volt. A felmérésben a demográfiai adatokon túl négy kérdés szerepelt. A legfontosabb eredmények, hogy a kitöltők 73%-a teljesen elégedett az elmúlt időszakban végbement fejlesztésekkel, és egyértelműen az út és járdahálózat felújítását tartják a leglényegesebbnek. Gellénháza önkormányzata törekszik a problémát minél előbb orvosolni és megfelelni az elvárásoknak. Véleményem szerint pozitív irányú változás vette kezdetét a 2014. évi polgármester választás óta, hiszen számos kezdeményezés volt és valósult meg Gellénházán.

Intézmény

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kar

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg

Tanszék

Gazdálkodási és Menedzsmnet

Tudományterület/tudományág

NEM RÉSZLETEZETT

Szak

Gazdálkodás és menedszment

Belső konzulens(ek)

Belső konzulens neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Dr. Halász Imrefőiskolai tanárhalasz.imre@pszfz.bgf.hu

Mű típusa: záródolgozat
Kulcsszavak: Európai Unió támogatási rendszere, Új Széchényi Terv, Gellénháza, Településfejlesztés, Önkormányzat
Felhasználói azonosító szám (ID): Góczán Judit
Dátum: 2016. Máj. 30. 14:13
Utolsó módosítás: 2016. Jún. 06. 14:51

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet