A Continental Automotive Hungary Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján

Nagy Szilvia A Continental Automotive Hungary Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének vizsgálata a beszámolók alapján. Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg.

[img] PDF
nagy_szilvia_2016jún_titkos.pdf
Hozzáférés joga: Csak az archívum karbantartója nyithatja meg (titkosított dolgozat - engedéllyel) until 2100.

Download (1876Kb)

Absztrakt (kivonat)

Szakdolgozatomban Veszprém egyik vállalkozásának, a Continental Automotive Hungary Kft.-nek a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét mutattam be, három üzleti év vonatkozásában. Munkám során bepillantást nyerhettem egy olyan vállalkozásba, amelynek anyavállalata a 145 éves múltra visszatekintő, méltán híres Continental AG, mely mára a világ egyik vezető autóipari beszállítójává fejlődött az évek folyamán. A Continental Automotive Hungary Kft. Veszprém egyik legfontosabb munkaadója, amely autóelektronikai részegységek gyártásával foglalkozik, mind veszprémi székhelyén mind pedig budapesti telephelyén. Az általam vizsgált időszak 2012-2014-ig tartott, melynek elemzéséhez a Társaság beszámolóin kívül a témához kapcsolódó, rendelkezésre álló szakirodalmat használtam fel. A szakdolgozat készítése közben felmerült kérdéseimre a Társaság kontrolling osztályának vezetője, mint külső konzulens volt segítségemre. Az első fejezetben rövid bevezetést követően az elemzésem alapjául szolgáló beszámolók információtartalmát, és az egyes részek elemzésben betöltött szerepét vizsgáltam. Majd a második fejezetben a Continental Automotive Hungary Kft.-ről igyekeztem megfelelő mélységű háttér-információt nyújtani, bővebben taglalva a történetét, tevékenységét, valamint a számviteli politikájának főbb vonásait. A tényleges vállalatelemzést a hatékonyság vizsgálatával kezdtem, melynek során előbb komplex, majd parciális hatékonysági mutatókat alkalmaztam. Mind a komplex, mind a parciális hatékonysági mutatók pozitív eredményt hoztak. Ezután a vagyoni helyzet mélyreható vizsgálatát végeztem, az eszközök és források összetételének, megoszlásának vizsgálatával, továbbá különféle vertikális és horizontális mutatószámok segítségével. Az eszközökön belül túlnyomóan a forgóeszközök vannak jelen, a vizsgált időszakban ugyan eltérő mértékben, de magasabb volt arányuk, mint a befektetett eszközök esetében. Ez arra utal, hogy a vállalkozás alkalmazkodóképessége, rugalmassága megfelelő. Forgóeszközökön belül legnagyobb hányadot a követelések tették ki, melyek közül a vevőkövetelések és a kapcsolt vállalkozással szembeni követelések alkották. A források jelentős hányadát a kötelezettségek teszik ki, ezen belül is a rövid lejáratúak, hosszú távú kötelezettséggel a vállalkozás a vizsgált időszakban nem rendelkezik. Az idegen tőke mindhárom évben nagymértékben meghaladja a saját tőke értékét. Az ötödik fejezetben a pénzügyi helyzet analizálásával foglalkoztam, melynek célja a vállalkozás fizetőképességének (likviditásának) illetve pénzügyi státuszának bemutatása, illetve értékelése. A pénzügyi helyzet elemzése elvégezhető rövid valamint hosszú távra vonatkozóan, azonban, mivel a szóban forgó vállalkozás a vizsgált időszakban nem rendelkezett hosszú lejáratú kötelezettségekkel, ezért kiemelten foglalkoztam a rövid távú pénzügyi mutatók tanulmányozásával. Azt tapasztaltam vizsgálatom alapján, hogy a forgóeszközök ugyan nem képesek fedezni egyik vizsgált évben sem a rövid lejáratú kötelezettségeket, de évről-évre javuló tendenciát mutat arányuk. Ezután a jövedelmi helyzet elemzését végeztem, melynek során az eredménykimutatás nyújtotta különféle eredménykategóriákat viszonyítottam különféle vetítési alapokhoz. Ennek során többféle árbevétel arányos, tőkearányos, élőmunka-arányos, eszközarányos illetve erőforrás-arányos jövedelmezőségi mutatókat használtam fel. Szakdolgozatom utolsó két fejezete a cash-flow és a vállalkozási eredmény elemzését hivatott szolgálni. Vizsgálatom során azt tapasztaltam, hogy a Continental Automotive Hungary Kft. a fokozatos versenyhelyzetet fenntartó autóipari piaci viszonyokhoz megfelelően alkalmazkodni képes vállalat, mely folyamatosan fejlődik. A vállalat feltételezhetően stabil alapokkal rendelkezik, mindamellett, hogy egy nagy nemzetközi konszern részét képezi. A vizsgált kategóriák elemzése során pozitív eredményeket tapasztaltam, mely szintén előbbi állításomat támasztja alá.

Intézmény

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kar

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg

Tanszék

Közszolgálati Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

NEM RÉSZLETEZETT

Szak

Pénzügy és számvitel

Belső konzulens(ek)

Belső konzulens neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Simonné Romsics Erikapénzügy mestertanárromsics.erika@uni-bge.hu

Mű típusa: diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT)
Kulcsszavak: számvitel, komplex gazdasági elemzés, mérlegelemzés - beszámoló elemzése, gazdaságosság - gazdasági hatékonyság, vagyoni helyzet, pénzügyi helyzet - likviditási helyzet (mutatói, elemzése stb.), Continental Automotive Hungary Kft. (Veszprém), Veszprém
Felhasználói azonosító szám (ID): Szabó G. Tibor
Dátum: 2016. Jún. 02. 12:53
Utolsó módosítás: 2016. Jún. 02. 12:53

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet