Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztései az elmúlt évek tükrében

Győrffy Kitti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának fejlesztései az elmúlt évek tükrében. Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg.

[img]
Előnézet
PDF
győrffy_kitti_2016jún_publikus.pdf

Download (1232Kb) | Előnézet

Absztrakt (kivonat)

Gyermekkoromat, diákéveimet Zalaegerszegen töltöttem, így kiemelten érdekelt a város fejlesztéseinek és a kínált lehetőségek maximális kihasználásának kutatása. Ezért választottam szakdolgozatom témájául a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város fejlesztéseinek bemutatását az elmúlt évek tükrében. Dolgozatomat a szekunder módszer alapjaira helyeztem. Szekunder kutatással szakirodalmak, jogszabályok, hatályos törvények és egyéb internetes oldalak forrásait használtam fel. Témafeldolgozás során vizsgálom, hogy a város milyen fejlesztésekkel oldotta meg a fennálló gazdasági és feladatfinanszírozási kérdéseket. Összegeztem és rendszereztem azokat a törekvéseket és megvalósítási eszközöket, amelyek a Zalaegerszegen élő emberek életminőségét javítják és szolgálják. Az Önkormányzat az Integrált Városfejlesztési Stratégiájában célul tűzte ki, hogy a város forgalmas pontjait tehermentesíti, épületeit uniós elvárásoknak és jogszabályoknak megfelelően energetikailag korszerűsíti, és hangsúlyt fektet a kulturális funkciót betöltő terek modernizálására. Az Önkormányzat a stratégiában megjelölt fejlesztési célokat az Európai Unió támogatásával valósította meg. Szakdolgozatom célja a Zalaegerszeg város jelenlegi helyzetének feltárása, valamint a város-rehabilitáció projekt három ütemének bemutatása és a városra kiterjedt hatásának vizsgálata. A diplomamunka kezdeti része elméleti áttekintéssel indul az önkormányzati rendszer kialakulásáról, az önkormányzatok helyzetéről, kiemelve a megyei jogú város Önkormányzatának feladat- és hatásköreit. Hangsúlyt kapott a településfejlesztés az eszközrendszerének és a módszereinek bemutatásán keresztül. Az elméleti rész után SWOT-analízis segítségével elemeztem a város erősségeit, gyengeségeit, lehetőségeit és veszélyeit. A város-rehabilitáció projekt három ütemének keretein belül vizsgáltam, hogy a projekt a különböző területre kiható fejlesztéseivel miként befolyásolta Zalaegerszeg gazdaságát a 2009-2013. években. Kutatásom során azt tapasztaltam, hogy Zalaegerszeg város tudatosan, célratörően határozta meg közép és hosszú távú fejlődésének szükséges és lehetséges irányát. A 2009. évben elfogadott városfejlesztési stratégia a gazdaságfejlesztést, közlekedésfejlesztést, környezeti fejlesztést tűzte ki célul. Céljai megvalósításában nagy hangsúlyt fektet a helyi gazdaság megerősítésének elősegítésére, a befektetések ösztönzésére. Az országban elsőként alkotta meg a vállalkozásfejlesztési és befektetés-támogató programjáról szóló rendeletet, amelynek célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás elősegítése érdekében ösztönözze a vállalkozások Zalaegerszeg közigazgatási területén való letelepedését vagy fejlesztését, befektetések megvalósítását. Eredményeként említendő meg, hogy 2014. évtől e rendelet támogatásával három vállalkozás beruházása valósult meg, mellyel közel 400 új munkahely létesült. Zalaegerszeg a közel jövőben várhatóan számos jelentős fejlesztésen megy majd keresztül. A megyei jogú városok infrastrukturális fejlesztésére külön forrás áll rendelkezésre. A gazdasági növekedés következtében az uniós átlagot meghaladóan fejlődik az ország, kiemelkedő fejlődésről beszélhetünk az önkormányzati szektorral kapcsolatban is. Véleményem szerint e célok megvalósítása Zalaegerszeg gazdasági fellendülését segítené.

Intézmény

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kar

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg

Tanszék

Közszolgálati Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

NEM RÉSZLETEZETT

Szak

pénzügy és számvitel

Belső konzulens(ek)

Belső konzulens neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Dr Csanádi Ágnesfőiskolai docenscsanadi.agnes@uni-bge.hu

Mű típusa: diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT)
Kulcsszavak: településfejlesztés, város-rehabilitáció, SWOT-analízis, helyi önkormányzat, Integrált Területi Program, Zalaegerszeg (Zala)
Felhasználói azonosító szám (ID): Szabó G. Tibor
Dátum: 2016. Jún. 03. 14:10
Utolsó módosítás: 2016. Jún. 03. 14:10
URI: http://dolgozattar.repozitorium.bgf.hu/id/eprint/7507

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet