Felhő alapú dokumentumkezelő rendszer bevezetése egy gyógyszeripari vállalatnál agilis projektmenedzsment alkalmazásával

Beregi Réka Felhő alapú dokumentumkezelő rendszer bevezetése egy gyógyszeripari vállalatnál agilis projektmenedzsment alkalmazásával. Külkereskedelmi Kar.

[img] PDF
BeregiReka_YE9YLN_Szakdolgozat.pdf
Hozzáférés joga: Csak az archívum karbantartója nyithatja meg (titkosított dolgozat - engedéllyel)

Download (1648Kb)

Absztrakt (kivonat)

Munkám során több kisebb-nagyobb céggel találkoztam, melyek egy részében felfedezni véltem azt az alapvető hibát, hogy még a XXI. században sem ismerik fel a számítógépes rendszerekben rejlő lehetőségeket, s nem használják ki az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Éppen ezért, dolgozatom célja az, hogy kihangsúlyozza a felhő alapú dokumentumkezelő rendszerek előnyeit, fontosságát, valamint alkalmazhatóságát az élettudományok szektorában. Mindezt egy bevezetési projekt keretein belül megvalósított megoldás bemutatásával teszem meg, melyben kiemelem az agilis projektmenedzsment módszertan egyes elemeinek jelentőségét. A szakdolgozat során bemutatásra kerül egy felhő alapú tartalom- és dokumentumkezelő rendszer bevezetési projektje egy gyógyszeripari vállalatnál, a rendszerbevezetés megoldásának részletes ismertetésével. A rendszerbevezetés leírásához először összefoglalásra kerülnek a gazdasági informatikai háttérismeretek, valamint az agilis projektmenedzsment fogalma. A dolgozat témájának megalapozásához bemutatom a gyógyszeripar vállalati folyamatait, valamint ismertetem a Veeva Systems Inc. tevékenységét és termékeit. A projekt céljának leírása a Megrendelő bemutatásával, majd a Megrendelő által alkalmazott papír alapú folyamat szemléltetésével veszi kezdetét. Ahhoz, hogy a dolgozat átfogó képet adhasson a rendszer bevezetéséről, ezután a projekt előzményeit, és a projekt ütemezését helyezem előtérbe. A Megrendelőnél felmerülő problémák megoldását a rendszerbevezetés megvalósításának bemutatásával szemléltetem. A konfigurációs munkálatok leírása nem technikai szempontok szerint, hanem a célállapot, és a megoldás átfogó megfogalmazásának figyelembevételével történik. A dolgozat során az előzetes feltételezéseim közül a korszerű felhő alapú dokumentumkezelő rendszerek és az általuk biztosított versenyelőny kapcsolatáról alkotott véleményem kerül leglátványosabb bizonyításra, ám az is igazolódik, hogy a gyógyszeriparban a marketinganyagok mögött rejlő munkafolyamatok nem elég korszerűek, a technika által nyújtott előnyök nincsenek teljes mértében kihasználva. Dolgozatom szembeállít egy hagyományos, ám korszerűtlen megoldást egy felhő alapú dokumentumkezelő rendszer megoldásával, s létjogosultságot ad a változtatásnak. Továbbá a dolgozat folyamán rámutatok arra, hogy az agilis projektmenedzsment alkalmazása előnyt jelent egy projekt lebonyolításánál. Kutatásaim alkalmával minden esetben kvalitatív módszerekre támaszkodtam, mivel a dolgozat témáját tekintve a kvantitatív elemzési módok nem tűntek kielégítő információforrásnak. Háttérirodalmak vizsgálata mellett a személyes mélyinterjú módszerét alkalmazva jutottam hozzá a szükséges információkhoz. Emellett lehetőségem nyílt a dolgozatban részletesen bemutatott dokumentumkezelő rendszert konfigurálni, saját konfigurálásaimat tesztfuttatásokkal ellenőrizni. A dolgozat tartalmazza jelenlegi munkaadómnál szerzett saját tapasztalataimra épülő meglátásaimat. Dolgozatom hasznos lehet hozzám hasonló pályakezdő informatikai tanácsadók számára, hiszen amellett, hogy betekintést biztosít egy felhő alapú dokumentumkezelő rendszer bevezetési projektjébe, annak alapjait, építőkockáit is átfogóan ismerteti. Munkám szintén hasznos lehet kisebb gyógyszergyártó cégek számára, vagy olyan vállalkozások számára az élettudományok területén, melyek munkafolyamataik korszerűsítésére szorulnak ahhoz, hogy lépést tudjanak tartani versenytársaikkal.

Intézmény

Budapesti Gazdasági Egyetem

Kar

Külkereskedelmi Kar

Tanszék

Világgazdaság és Nemzetközi Kereskedelm Intézeti Tanszék

Tudományterület/tudományág

NEM RÉSZLETEZETT

Szak

Nemzetközi Gazdálkodás

Belső konzulens(ek)

Belső konzulens neveBeosztás, tudományos fokozat, intézményEmail
Dr. Tick Andreaegyetemi docens PhDTick.Andrea@uni-bge.hu

Mű típusa: diplomadolgozat (NEM RÉSZLETEZETT)
Kulcsszavak: Felhő alapú szolgáltatás, Dokumentumkezelés, Optimalizálás
Felhasználói azonosító szám (ID): Hegedűsné Orbán Éva
Dátum: 2016. Dec. 12. 10:05
Utolsó módosítás: 2017. Ápr. 04. 10:58

Actions (login required)

Tétel nézet Tétel nézet